Budownictwo pasywne i energooszczędne


TECHNOLOGIA


 

BUDYNKI PASYWNE


CZY POWINNIŚMY BUDOWAĆ DOMY PASYWNE?


"Nic nie powinniśmy – człowiek sam decyduje, co robi. Ale jeżeli buduje innowacyjnie – myśląc o przyszłości i wykorzystując całą dzisiejszą wiedzę i rozum, to nie można inaczej budować. Tradycyjne budowanie dziś wynika albo z braku wiedzy albo z czystej głupoty. Wbrew obawom zapewniam, że budynki pasywne to domy na cztery pory roku, a do tego życie bez kłopotów energetycznych. Da się je zbudować w każdym klimacie."                                                              Günter Schlagowski


CZY BUDOWA DOMU PASYWNEGO SIĘ OPŁACA?


Zasada ekonomiczna jest taka, że na budowę budynku bierzemy z lewej kieszeni, a na jego utrzymanie z prawej. Dla budynku pasywnego suma wydatków tych obu kieszeni nie jest wcale wyższa niż dla tradycyjnego budynku – takiego, jakie się w Polsce buduje. Budowa w technologii pasywnej jest jedynie ok. 350 zł/m2 droższa niż w tradycyjnych technologiach.
Jeżeli ktoś buduje tradycyjnie (tzn. budynek o zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania na poziomie 120 kWh/m2a) to w dużym uproszczeniu można przyjąć, że dla budynku jednorodzinnego o powierzchni około 150 m2 zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę na potrzeby grzewcze rocznie wydać trzeba przynajmniej 5000 zł. Budując analogiczny budynek pasywny (tzn. budynek o zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania na poziomie 15 kWh/m2a), koszty ogrzewania w skali roku ograniczają się zaledwie do około 600 zł.


Różnica pomiędzy tymi kwotami to pieniądze, które można przeznaczyć na dodatkowe koszty inwestycji w budynek pasywny. Warto zaznaczyć, że koszty dodatkowe na budowę domu pasywnego w porównaniu z tradycyjnym budynkiem wynoszą około 7 proc. – 13 proc. Różnica ta systematycznie się obniża i na zachodzie Europy powstają pierwsze budynki pasywne w takiej samej cenie jak budynki „tradycyjne”. Nie trudno obliczyć, że dodatkowe koszty inwestycyjne na budynek pasywny zwrócą się po około 7 latach                                                                                   Günter Schlagowski

CO ZYSKUJEMY BUDUJĄC DOMY PASYWNE?Znaczne oszczędności. Rachunki za energię do ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej będą od 2 do 8 razy niższe.

Wyższą wartość rynkową domu. W nadchodzących latach na ceny nieruchomości będzie miała wpływ energooszczędność budynku, którą kupujący zweryfikuje na podstawie obowiązkowego certyfikatu energetycznego.

Wyższy komfort użytkowania. Świeże powietrze, doświetlone pomieszczenia bez wysokich rachunków. 

Spokój i bezpieczeństwo. Według kierunków jasno zdefiniowanych przez UE, koszty energii będą lawinowo rosły. 

Własny wkład w ochronę naszej planety. Dzięki temu Państwa dzieci też poznają bogactwo natury naszej planety 

Nowoczesny dom. Jeżeli zbudujecie Państwo dom wg obowiązujących obecnie standardów energetycznych to za 5 lat będzie on przestarzały.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY DOMÓW PASYWNYCHDOMY ENERGOOSZCZĘDNE

JAKI DOM MOŻEMY ZALICZYĆ DO ENERGOOSZCZĘDNYCH?

O domu energooszczędnym możemy mówić dopiero wówczas, gdy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania  obniżymy  poniżej  poziomu  70 kWh/m²rok. Podział ten został wprowadzony w europejskiej  normie  ISO  i  uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1m² powierzchni budynku  w ciągu roku czyli odpowiada naszemu współczynnikowi EUco:

powyżej 70 kWh/m²/rok - dom poza klasą energooszczędności

30-70 kWh/m²/rok - dom energooszczędny

15-30 kWh/m²/rok - dom niskoenergetyczny

1-15 kWh/m²/rok - dom pasywny

0 kWh/m²/rok - dom zero energetyczny

dom o dodatnim bilansie energetycznym - dom plus energetyczny


Trzeba zwrócić uwagę, że od 2018 roku wszystkie budowane domy będą energooszczędnymi w dzisiejszym rozumieniu.

Tyle wynika z przepisów. Inną sprawą jest, jak takie domy konstruować. Potrzebna jest tutaj interdyscyplinarna wiedza, doświadczenie i sporo wykonywanych analiz do każdego projektu.W skrócie dom energooszczędny jest to taki dom, który posiada: 

- dobrą izolację przegród zewnętrznych w tym   stolarki okiennej i drzwiowej zredukowane mostki termiczne 

- wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

- wysokosprawną instalację grzewczą

Ponadto, dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii na codzienną eksploatację, tzn. oświetlenie, pracę urządzeń gospodarstwa domowego itp. Powinien zarazem przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery i w miarę możliwości wykorzystywać jak największy procent energii odnawialnej, czyli - słonecznej, wiatrowej, gruntowej, biomasy.


Znając wpływ przegród na utratę ciepła przez budynek, można podjąć odpowiednie działania, mające na celu jego redukcję. Każde z zastosowanych rozwiązań powoduje poprawę w bilansie energetycznym, jednak dopiero użycie ich kompleksowo daje pełny efekt.


ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ UZYSKUJEMY POPRZEZ:

Zwiększenie izolacji cieplnej - 20 cm na ścianach (Uo poniżej 0,15 W/m²K) i pod podłogą na gruncie, 30 cm w dachu - (wartości dla styropianu wzbogaconego grafitem).


Poprawę parametrów stolarki okiennej - nie gorsze niż Uo=1,2 W/m²K dla ramy i Uo=0,6 W/m²K dla szyb.


Szczelne połączenie izolacji termicznej ścian i dachu.


Likwidację mostków termicznych.


Likwidację pionowego mostka termicznego:

posadzka na gruncie jako płyta żelbetowa wsparta na ścianach fundamentowych za pośrednictwem specjalnych betonowo-styropianowych elementów) lub płyta fundamentowa na izolacji termicznej,

ocieplenie ścian fundamentowych czy krawędzi bocznych płyty 20cm warstwą styropianu.


Zminimalizowanie obwodowego mostka termicznego przy krawędziach otworów okiennych poprzez montaż stolarki w warstwie ocieplenia.


Likwidację mostka cieplnego na styku płyty balkonowej z wieńcem - izolacja specjalnymi elementami konstrukcyjnymi.


Poprawa jakości klimatu wewnątrz domu

Zapewnienie nienaruszonej atmosfery wewnętrznej budynku - instalacja wentylacji mechanicznej i rekuperacji o wysokiej sprawności oraz kotły grzewcze kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania, lub pompy ciepła

Zapewnienie niewielkich dobowych wahań temperatury we wnętrzu - materiały na ściany zewnętrzne zapewniające akumulację ciepła


RÓŻNICA POMIĘDZY DOMEM PASYWNYM 

A ENERGOOSZCZĘDNYM

Do ogrzania domu energooszczędnego 50 kWh/m² potrzeba pięciokrotnie więcej energii niż do ogrzania budynku pasywnego. Domy energooszczędne zużywają 65% więcej energii i po pewnym czasie muszą być poddane ponownej termomodernizacji. Ceny energii będą zaś dalej rosnąć. Natomiast budynki pasywne już od 1991 roku odpowiadają standardom niemal zerowego zapotrzebowania na energię, które w całej Europie będą obowiązywały od 2020 r. Poza tym są to budynki o najwyższej jakości potwierdzonej rzetelnymi certyfikatami o dwudziestoletniej tradycji.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH