Czym cechują się domy pasywne?

Czym cechują się domy pasywne?

Rosnące wymagania co do obniżania zapotrzebowania budynków na energię, które są związane m.in. z systematycznie rosnącymi kosztami ogrzewania, sprawiły, że wciąż poszukuje się takich konstrukcji budynków, których utrzymanie będzie możliwie tanie. Skutkuje to stosowaniem specjalnych materiałów o najwyższych parametrach termoizolacyjnych i poszukiwaniem takich rozwiązań budowlanych, które zminimalizują ryzyko niekontrolowanej utraty ciepła. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z coraz większymi oczekiwaniami w kwestii energooszczędności są domy pasywne. Charakteryzują się one minimalnym zużyciem energii i korzystaniem w jak największym stopniu z możliwości pozyskiwania ciepła z otoczenia.

 

Warunki jakie musi spełniać dom pasywny

Dom pasywny to budynek, który wymaga dostarczania jedynie bardzo małej ilości energii z zewnątrz. Przyjmuje się, że dom pasywny ma zapotrzebowanie energetyczne na poziomie zaledwie 15 kWh na metr kwadratowy. Warunkiem uzyskania tak dobrych rezultatów jest zastosowanie specjalnej konstrukcji budynku, odpowiedniej technologii montażu i właściwych materiałów.

 

Dom pasywny musi mieć stosunkowo prostą bryłę, której kształt redukuje utratę ciepła. W konstrukcji budynku pasywnego nie pojawiają się właściwie żadne dodatkowe elementy architektoniczne w postaci wykuszy, lukarn, balkonów czy tarasów. Zastosowany dach to najczęściej dach płaski albo jedno lub dwuspadowy.

Specjalne wymogi dotyczą także rozmieszczenia przeszkleń. Powinno być ich jak najmniej od północy, natomiast jak najwięcej od strony południowej. Z takim zaleceniem związany jest również rozkład wnętrza, ponieważ pomieszczenia często używane i wymagające wyższych temperatur są umieszczane od strony południowej. Natomiast od północy są lokowane pomieszczenia gospodarcze, np. pralnie czy kotłownie oraz przejścia i korytarze.

Bardzo ważny jest również odpowiedni rodzaj i właściwy montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W przypadku domów pasywnych obowiązuje w pełni zasada tzw. ciepłego montażu, przy którym warstwy izolacji są odpowiednio szczelne, a samo okno lub drzwi zabezpieczone przed przenikaniem zimna.

 Odpowiednio niskie muszą być również współczynniki przenikania ciepła dla drzwi i okien. Podobne wymagania muszą spełniać pozostałe przegrody, czyli podłoga, ściany i dach. Także system ogrzewania domu pasywnego jest odmienny od tradycyjnego. W większości przypadków składa się on z pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego połączonego z fotowoltaiką. Bardzo ważną rolę w nowoczesnym budownictwie odgrywa wentylacja mechaniczna, która odpowiedzialna jest za wymianę powietrza i odzysk energii z usuwanego ogrzanego powietrza.